ארכיון רשומות מהקטגוריה "הוראה"‏

אוניברסיטת חיפה

 

החוג לניהול מידע וידע

 

                                                   מספר הקורס : 218.5010

                                                 

                                                 שם הקורס: ניהול ספריות ומרכזי מידע

 

        שם המרצה:   ד"ר שחף הגפני 

 

        שעות קבלה:  יום ג'  20:00-19:00

 

                                               דואר אלקטרוני:  shahaf@gordon.ac.il

 

 

מטרות:

 

  המטרות הן להציג בפני הסטודנטים כלי ניהול אופרטיביים ואסטרטגיים הקשורים לתכנון, לארגון, לאיוש, להכוונה ולהדרכה, לתקצוב ולבקרה בספריות ובמרכזי מידע.            

 

 

תכנית הקורס:

 

 1. 1.       מבוא קצר על ניהול באספקלריה היסטורית

(Benis) (Nanus) (Stueart, ch. 2)

 1. 2.       אסכולות ניהוליות במאה ה-20

(Benis) (Nanus) (Stueart, ch. 2)

 1. 3.       תכנון מהו?

(Osborne, ch. 3) (Lynch, pt. 1) (Stueart, ch. 4-5)

 1. 4.       תכנון של ספריות ומרכזי מידע  (כנ"ל)
 2. 5.       ארגון מהו?

Steart, ch. 7))

 1. 6.       ארגון של ספריות ומרכזי מידע

Steuart, Ch. 8-9))

 1. 7.       איוש מהו?

(Lynch)  (Osborne, ch. 3) (Stueart, ch. 10-12)

 1. 8.       סוגיות נבחרות באיוש בספריות ובמרכזי מידע

          ((Lynch)  (Osborne, ch. 3) (Stueart, ch. 10-12

 1. 9.       הכוונה והדרכה

(Stueart, ch.13-17) (One of the items on Librarian Leadership)

 1. 10.   הכוונה והדרכה בספריות ובמרכזי מידע   (כנ"ל)

 

 

 

 

 1. 11.   בקרה ותקצוב

(Lynch, pt. 2) (Bryson, pt. 9) (Steuart, ch. 18-19)

 1. 12.   בקרה ותקצוב בספריות ובמרכזי מידע

(Lynch, pt. 2) (Bryson, pt. 9) (Steuart, ch. 18-19)

 1. 13.   שיתופי פעולה ומאגדים בספריות ומרכזי מידע
 2. 14.   הספרן והמידען במאה ה-21
 3. 15.   דילמות מיוחדות – היעצרות במקום, שחיקה, בעיות משמעת, סכסוכים פנימיים

(Lynch,  pp. 652-666)      

 1. 16.   סיכום הקורס

 

בכל מפגש נעסוק בשני נושאים בהתאמה. (מפגש ראשון + נושאים 1 + 2, וכן הלאה).

בחלק מהשיעורים יהיו משחקי תפקידים וסימולציות.

 

 

 

 

דרישות הקורס והרכב הציון הסופי:

נוכחות והשתתפות  – 10%.

מבחן (חומר סגור) – 90%

                 

 

 

                              ביבליוגרפיה

הסבר

 • ·        * ספרות עזר

** נדרש

*** ספר הקורס

 

 

 1. * Albritton, R. L. & Shaughnessy, T. W. (eds.) (1990). Developing Leadership Skills: A Source Book for Librarians, Englewood, Colo.: Libraries Unlimited.
 2. * Anderson, A. J. (1981). Problems in Library Management, Littlewood, Colo.: Libraries Unlimited.
 3. ** Bennis, W. (1989). On Becoming a Leader, Reading, MA.: Addison-Wesley.
 4. * Birdsall, W. F. (1990). The Library Manager as Therapist. Journal of Academic Librarianship, 16(4): 209-212
 5. * Bridges, K. (ed.) (2003). Expectations of Librarians in the 21st Century, Westport, Conn.: Greenwood Press.
 6. ** Bryson. J. (1999). Effective library and information centre management, 2nd. Ed., Brookfield, Ve. : Gower.
 7. * Gertzog, A. (1990). Library Leaders: Who and why? Library Journal, 115(12): 45-51.
 8. * Gertzog, A. (1992). Leadership in Librarianship. Library Trends, 40(3): 402-430.
 9. ** Lynch, B.P. (ed.) (1985). Management strategies for libraries. New-York : Neal-Schuman.
 10. * Massis, B. E. (2003). The Practical Library Manager, New-York: Haworth Information Press.
 11. * Matthews, C. J. (2002). Becoming a Chief Librarian: An analysis of Transition Stages in Academic Library Leadership, Library Trends, 50(4): 578-602.
 12. * Mech, T. (1996). Leadership and the Evolution of Academic Librarianship. Journal of Academic Librarianship, 22 (Sept.): 345-354.
 13. * Mech, T. & McCabe, G. B. (eds.)(1998). Leadership and Academic Librarians, Westport, Conn.: Greenwood Press.
 14. ** Nanus, B. (1992). Visionary leadership: Creating a compelling sense of Direction for your Organization, San-Francisco: Jossey-Bass.
 15. ** Osborne, Larry N. (1994). Systems analysis for librarians and information professionals, 2nd. Ed., Englewood, Co: Libraries Unlimited.
 16.  * Pantry, S. (1996). Dealing with Aggression and Violence in your workplace, London: Library Association Publishing.
 17.  * Riggs, D. E. (ed.). A Library Communication: The Language of Leadership, Chicago: American Library Association.
 18. Sheldon, B. E. (1991). Leaders in Libraries: Styles and Strategies for success, Chicago: American Library Association.
 19.  * Sheldon, B. E. (1991a). Library Leaders: Attributes to Corporate Leaders, Library Trends, 40(3): 391-401.
 20.  * Siess, J. A. (2002). Time Management: Planning and prioritization for Librarians, Laham, Md.: Scarecrow Press.
 21.  *** Stueart, R. D. & Moran, B. B. (2007). Library and Information Center Management, 7th ed., Greenwood Village, Colo.: Libraries Unlimited.

 

 

 

 

 

קיטלוג – סילבוס – תשע"ד

פורסם: נובמבר 3, 2013 ב-הוראה

אוניברסיטת חיפה

החוג לספרנות ולמידענות

 

 

שנה"ל:           תשע"ד– סמס' א

 

שם המרצה: ד"ר שחף הגפני

           

שם הקורס:   קיטלוג

 

מס' הקורס: 130.7086         

 
סוג הקורס:   שיעור ותרגיל

 

 

מטרת הקורס:

 

להכיר  את הכלים בארגון המידע, הגדותריו, מיוניו ופילוחיו. יושם דגש על תורות הקיטלוג, שדות MARC ועקרונות המיפתוח. הקורס ילווה בתירגול חומרים ובהכנתם לשימוש בקטלוגים של ספריות ומרכזי מידע.

 

 

נושאי הקורס:

 

      הקטלוג מהו?

      מהו הקיטלוג? מה ההבדל בין מיון לקיטלוג?

      שדות MARC

      יישומיים בקיטלוג

 

 

דרישות הקורס:

 

נוכחות – 10%

10 תרגילים – 30%

מבחן – 60%