הארכיון של אפריל, 2015

קישור לכתבה

הספר לכתוב היסטוריה בנפולי ראה אור בחודש מרץ 2015 בהוצאת אוריון.

זהו החלק השני בטרילוגיה איטליה ותרבותה. החלק הראשן ראה אור בחודש ינואר 2014, אף הוא בהוצאת אוריון.

בספר 482 עמודים, ביבליוגרפיות, הפניות ומפתח.

 

238750